Bildiriler

Odyoloji Günleri 2021

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU   10.04.2021

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Öğr Üyesi Gül Ölçek, Uzm. Ody Seda Öztürk

 1. Mustafa Yüksel Genç Yetişkinlerde Müzik ve Duyguların Değerlendirilmesi
 2. Nurten Şeyma Aygün, Şule Kaya, Banu Baş, Hüsniye Kaya, Rahime Sena Yılmaz, Özkan Baraz, Zehra Tok, Fatih Arda Çelik, Huriye Acun : Covid-19’da Farklı İllerdeki İşitme Kayıplı Çocuk Annelerinin Algılanan Stres Düzeyinin Belirlenmesi
 3. Nilüfer Bal, Erol Şentürk: Pediyatrik Posterior Semisirküler Kanal Dehisansı: Olgu Sunumu
 4. Gülfidan Eşme, Ayça Çiprut: Marmara Üniversitesi BAHA Sonuçlarımız
 5. Nezafet Öztürk, Ayça Çiprut: Koklear İmplant Kullanıcılarında Akustik Değişim Kompleksinin İncelenmesi
 6. Hüsna Yoktan, Ayça Çiprut: İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu: 2 Olgu
 7. Ahsen Kartal, Merve Meral, Ümit Can Çetinkaya, Şengül Terlemez : COVID-19 Pandemi Sürecinde Odyoloji Öğrencilerinin Mesleğe Karşı Tutumlarının İncelenmesi
 8. Fatma Toktaş, Ayça Çiprut: DiGeorge Sendromu: Olgu Sunumu

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU   11.04.2021

OTURUM BAŞKANLARI: Uzm. Ody. Nilüfer Bal, Uzm. Ody. Merve Torun Topçu

 1. Agit Şimşek, Rabia Aydın, Büşranur Duman, Esra Kara:  İşitme Engelli Bireylerin Beck Umutsuzluk Ölçeği ile Depresif Düzeylerinin Karşılaştırılması
 2. Gülfidan Eşme, Ayça Çiprut: İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu: Tanı ve Müdahale
 3. Hüsna Yoktan, Atılım Atılgan, Mustafa Yüksel, Bahtiyar Çelikgün, Ayça Çiprut: İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerde Koklear İmplantin Kontralateral Supresyona Etkisi
 4. Esra Sarlık, Ayça Çiprut: Pelizaeus-Merzbacher Hastalığı: Olgu sunumu
 5. Ahsen Kartal, Ayça Çiprut: Down Sendromlu Hastalarda Odyolojik Değerlendirme: Tek Merkez Deneyimi
 6. Ömer Süloğlu, Ayça Çiprut: Alışılmış Negatif Orta Kulak Basıncı ve Ters Valsalva Manevrası: Olgu Sunumu
 7. Seda Konca, Ayça Çiprut: Serebral Palsi ve Biotinidaz Eksikliğinin Birlikte Gözlendiği Bir Olgu
 8. Fatma Toktaş, Ayça Çiprut: Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız: 2 Yıllık Değerlendirme
 9. Nezafet Öztürk, Gülten Öztürk, Ayça Çiprut, Dilşad Türkdoğan: Antiepileptik İlaç Kullanımının İşitme Üzerine Etkisi
 10. Sıdıka Cesur MPS Tip 3: Bir Olgu Sunumu